Zahŕňa kurz nejaké programovanie alebo matematiku?

Programovanie sa nevyžaduje, ale matematika áno. Nepôjde o pokročilú matematiku a kurz je navrhnutý tak, aby okrem základov matematiky neboli potrebné žiadne iné predchádzajúce vedomosti. Všetky informácie potrebné na vyplnenie cvičení sú dostupné v rámci kurzu, no niektoré cvičenia a časti sa môžu zdať trochu zložité, ak ste sa v poslednom čase nevenovali matematike. Pri niektorých cvičeniach sa od vás takisto vyžaduje, aby ste pri hľadaní odpovede na otázku použili pero a papier.

Často kladené otázky