Zaujíma vás, ako by umelá inteligencia mohla ovplyvniť vašu prácu alebo váš život?
Chcete sa dozvedieť viac o tom, čo umelá inteligencia naozaj znamená – a ako sa vytvára?
Chcete pochopiť, ako sa umelá inteligencia bude vyvíjať a ako nás ovplyvní v najbližších rokoch?

Naším cieľom je odhaliť tajomstvá umelej inteligencie

"Elements of AI" je séria bezplatných online kurzov, ktoré vytvorila spoločnosť MinnaLearn a Helsinská univerzita. Chceli by sme osloviť čo najväčšiu skupinu ľudí a ponúknuť im poznatky o tom, čo je to umelá inteligencia, na čo ju môžeme (a nemôžeme) využívať a ako začať vytvárať metódy umelej inteligencie. Kurzy prepájajú teóriu s praktickými cvičeniami a môžete ich absolvovať vlastným tempom.

— Myšlienka je jednoduchá a verná severskému štýlu: začať učiť 1 % obyvateľstva krajiny alebo približne 55 000 ľudí základné koncepty, z ktorých vychádza umelá inteligencia, a v priebehu niekoľkých ďalších rokov tento počet postupne zvyšovať.
POLITICO , rozsiahly fínsky experiment v oblasti umelej inteligencie →
— Umelá inteligencia bude mať na našu spoločnosť rovnako veľký vplyv ako elektrina.
Risto Siilasmaa , predseda predstavenstva, Nokia
— Aby mala umelá inteligencia úspech, nestačí ju len vyvíjať, ale musíme sa snažiť nájsť aj rozličné spôsoby jej využitia. Táto úloha však neprináleží len inžinierom, a preto je výborné, že kurz "Elements of AI" je bezplatný pre každého.
Elina Valtonen , členka parlamentu
— Umelá inteligencia predstavuje pre podniky úplne novú éru experimentovania. Spoločnosti, ktoré sú ochotné učiť sa na základe experimentovania, robia najväčší pokrok a s najväčšou pravdepodobnosťou získavajú výhodné postavenie.
Johan Himberg , riaditeľka podniku umelej inteligencie, Reaktor

1. časť

Úvod do umelej inteligencie

Úvod do umelej inteligencie je bezplatný online kurz pre každého, kto sa chce dozvedieť, čo je umelá inteligencia, čo sa s ňou dá (alebo nedá) dokázať a ako ovplyvňuje naše životy – a to bez zložitej matematiky a programovania.

To view the most updated course, check out the global version.

Začať kurz
Robots2

Náš doterajší príbeh

Na jar 2018 sa spoločnosť MinnaLearn a Helsinská univerzita spojili, aby pomohli ľudom naučiť sa využívať umelú inteligenciu a nevnímať ju ako hrozbu. Spoločne vytvorili kurz "Elements of AI", vďaka ktorému si základy umelej inteligencie môžu osvojiť ľudias rôznym zázemím.

1 milión študentov

Prihlásilo sa viac ako 1 milión študentov.

170 krajín

Kurz sa rozšíril do celého sveta a absolventi pochádzajú z viac ako 170 krajín.

40 % žien

Približne 40 % účastníkov kurzu sú ženy, čo je viac ako dvojnásobok priemeru v rámci kurzov v oblasti počítačových vied.

Partneri

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave je moderná európska univerzita. V roku 2019 oslávila 100. výročie od založenia. Ako jediná slovenská vysoká škola sa pravidelne umiestňuje v celosvetových rebríčkoch najlepších univerzít sveta. Na 13 fakultách poskytuje najširší výber študijných programov (vyše 800) v troch stupňoch, pričom viaceré z nich sú na Slovensku jedinečné. Na výber je zo širokej škály oblastí ľudského poznania – od medicíny cez humanitné a sociálne vedy, prírodné vedy, matematiku až po teológiu.

AIslovakIA

AIslovakIA je národnou platformou angažujúcou sa vo vytváraní príležitostí pre efektívne, inovatívne a etické nasadenie umelej inteligencie a šírenie povedomia o UI na Slovensku. Platformu zastrešuje záujmové združenie právnických osôb “Centrum pre umelú inteligenciu z.z.p.o.”. Spájaním kľúčových predstaviteľov UI na Slovensku sa AIslovakIA usiluje o rozvoj plného potenciálu UI pre každého.