Prečo sú moje odpovede označené ako nesprávne, hoci sú správne?

Uistite sa, že ste si pozorne prečítali pokyny k cvičeniam a že odpoveď, ktorú odosielate, má príslušnú štruktúru. Ak máte napríklad za úlohu napísať odpoveď v podobe celého čísla, mala by obsahovať iba to.

Niektoré problémy sú zrejme spôsobené prehliadačom. Skúste prehliadač zavrieť a opäť otvoriť. Ak to nepomôže, skúste sa prihlásiť v inom prehliadači alebo na inom zariadení.

Oficiálny hodnotiaci systém je nezávislý od skóre, ktoré sa Vám zobrazuje v prehliadači. Preto ak aj narazíte na tieto problémy, nebudú mať vplyv na vaše oficiálne výsledky.

Ak problém pretrváva, pošlite súkromnú správu administrátorom na Circle. Upozornenie: Nezverejňujte snímky obrazovky so svojimi odpoveďami, aby ste neprezradili správne odpovede ostatným študentom.

Často kladené otázky