Ako sa udeľuje licencia na obsah?

Celý obsah (t. j. text, obrázky, interaktívne prvky a osnova) podlieha autorským právam: © 2018 Reaktor a Helsinská univerzita, všetky práva vyhradené. Takýto obsah sa nesmie v žiadnej podobe ani žiadnym spôsobom reprodukovať, distribuovať ani prenášať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Reaktor.

Pokiaľ ide o udeľovanie licencií, kontaktujte elementsofai@reaktor.com.

Často kladené otázky