Ako je kurz hodnotený?

Nebudete dostávať žiadne známky. Bude sa však zaznamenávať počet cvičení, ktoré dokončíte. Na získanie certifikátu potrebujete dokončiť najmenej 90 % cvičení a mať 50 % cvičení správne.

Správnosť sa vypočíta ako priemer správnych odpovedí v rámci všetkých dokončených cvičení (aby malo každé cvičenie rovnakú váhu). Odpovede s textom sa počítajú ako 100 % správne za predpokladu, že sa potvrdila ich platnosť.

Často kladené otázky